ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη τοποθέτηση των προϊόντων που σας προσφέρει με εξειδικευμένα συνεργεία, όπως αυτή προδιαγράφεται από τους οίκους που αντιπροσωπεύουμε.

Καθότι γνωρίζουμε πλήρως την δομή, τις ιδιότητες και τις τεχνικές εφαρμογής των δομικών υλικών που εκπροσωπούμε μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρως την αρτιότητα της τοποθέτησής τους.

Επίσης, η εμπειρία και η κατάρτισή μας μας δίνει την δυνατότητα της εκπόνησης μελετών εφαρμογής κατάλληλων δομικών υλικών με βάση τα χαρακτηριστικά τους, τις απαιτήσεις ασφαλείας και την συμπεριφορά τους στον χρόνο και τους εξωτερικούς παράγοντες.

Με τις μελέτες εφαρμογής προσφέρουμε στην αρχική μελέτη όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία για μπορέσει να υπάρξει σωστή κατασκευή του έργου:

Κοστολόγηση & προμήθεια υλικών, τεχνικές προδιαγραφές, δείγματα, χρωματολόγια & πιστοποιητικά

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και διαγράμματα που εμπλουτίζουν την υπάρχουσα αρχιτεκτονική μελέτη με σημαντικές πληροφορίες για την υλοποίηση του έργου.

Τεχνική έκθεση με πλήρη αναφορά σε όλες τις κατηγορίες των εργασιών που θα χρειαστούν.

Τελικός προϋπολογισμός & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλων των εργασιών

Επιλογή, οργάνωση & επίβλεψη εξειδικευμένων συνεργείων.