ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΕΠΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Προμήθεια και τοποθέτηση:

– κινητών διαχωριστικών τοίχων ESPERO

– διαχωριστικών γραφείων PAN-ALL

– ξύλινων επενδύσεων QUALITY