Επενδύσεις εξωτερικών και εσωτερικών χώρων όψης με πανέλα FUNDERMAX οποιασδήποτε μορφής και σχήματος βάσει των σχεδίων της μελέτης που κατασκευάζονται από HPL υψηλής συμπίεσης κατά EN 438. Φύλλα αποτελούμενα από στρώσεις ινώδους κυτταρίνης (συνήθως χαρτί) εμποτισμένα με θερμοσκληρόμενες ρητίνες επικολλημένα κάτω από διεργασίες υψηλής πίεσης....

Επενδύσεις εξωτερικών και εσωτερικών χώρων όψης με πανέλα FUNDERMAX οποιασδήποτε μορφής και σχήματος βάσει των σχεδίων της μελέτης που κατασκευάζονται από HPL υψηλής συμπίεσης κατά EN 438. Φύλλα αποτελούμενα από στρώσεις ινώδους κυτταρίνης (συνήθως χαρτί) εμποτισμένα με θερμοσκληρόμενες ρητίνες επικολλημένα κάτω από διεργασίες υψηλής πίεσης....