Ξενοδοχειο San Stefano – Κερκυρα

Πόλη: Κέρκυρα – Μπενίτσες

Ημερομηνίες: 01/09/2016

Δείγμα έναρξης εργασιών τοποθέτησης εξωτερικών επενδύσεων HPL Fundermax από την εταιρεία Quality North στις όψεις του Ξενοδοχείου San Stefano στις Μπενίτσες – Κέρκυρας.