ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας με πολυετή πείρα στο χώρο των κατασκευών αξιοποιώντας την έμπνευση και τη γνώση εξειδικευμένης ομάδας αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών και τεχνικών θα σας οδηγήσει με ασφάλεια στην ιδανικότερη λύση ανακαίνισης ή κατασκευής του χώρου κατοικίας ή του καταστήματος σας.

Μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματά μας:

Ο πρωτοποριακός και λειτουργικός σχεδιασμός των έργων.

Η συνεχής και λεπτομερής επίβλεψη του έργου από το στάδιο της κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Εφαρμογή αρίστης ποιότητας υλικών υψηλών προδιαγραφών.

Εμπρόθεσμη παράδοση του έργου.

Η QUALITY NORTH HELLAS έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη διαδικασία για την εκτέλεση κάθε έργου που αναλαμβάνει. Στόχος είναι η δημιουργία και εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

Για εμάς η διαχείριση κάθε έργου ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια:

 1. Γίνεται πλήρης καταγραφή των αναγκών και των απαιτούμενων εργασιών που προκύπτουν.
 2. Βοηθάμε τον πελάτη να επιλέξει τον σχεδιασμό και τα υλικά που χρειάζεται με βάση τις ανάγκες του, οικονομικές και ποιοτικές.
 3. Καταρτίζουμε αναλυτικό προϋπολογισμό ανά είδος εργασίας και υλικού.
 4. Προγραμματίζουμε τη ροή των εργασιών ώστε να εξοικονομείται χρόνος και χρήματα.
 5. Επιλέγουμε τους κατάλληλους συνεργάτες και τα ανάλογα συνεργεία.
 6. Επιβλέπουμε συνεχώς την εκτέλεση του έργου, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές.
 7. Παρεμβαίνουμε εγκαίρως, όπου χρειάζεται, για τη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος.

Για εμάς η διαχείριση κάθε έργου ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια:

 1. Γίνεται πλήρης καταγραφή των αναγκών και των απαιτούμενων εργασιών που προκύπτουν.
 2. Βοηθάμε τον πελάτη να επιλέξει τον σχεδιασμό και τα υλικά που χρειάζεται με βάση τις ανάγκες του, οικονομικές και ποιοτικές.
 3. Καταρτίζουμε αναλυτικό προϋπολογισμό ανά είδος εργασίας και υλικού.
 4. Προγραμματίζουμε τη ροή των εργασιών ώστε να εξοικονομείται χρόνος και χρήματα.
 5. Επιλέγουμε τους κατάλληλους συνεργάτες και τα ανάλογα συνεργεία.
 6. Επιβλέπουμε συνεχώς την εκτέλεση του έργου, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές.
 7. Παρεμβαίνουμε εγκαίρως, όπου χρειάζεται, για τη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος.

Οι διαδικασίες αυτές ακολουθούνται τόσο στα έργα που εμείς εκτελούμε, όσο για αυτά που έχουμε τη διοίκησή τους.