Προϊόντα / Υπηρεσίες

Follow us on Facebook

Κυψελωτές Οροφές αλουμινίου

Κυψελωτές οροφές ανοιχτού τύπου από προβαμμένο αλουμίνιο. Χάρη στην ποιότητα των βασικών υλικών, τα οποία υπόκεινται στους κανόνες ΕΝ, οι οροφές χαρακτηρίζονται από τη ευκολία εφαρμογής τους καθώς και από την αντίδραση στη φωτιά, κατηγορίας Euro Class A1(μη εύφλεκτο).


Μια πληθώρα εναλλακτικών διαδικασιών βαφής είναι διαθέσιμα κατ’ απαίτηση, για να εξυπηρετήσουν ειδικές χρήσεις. Η φύση των υλικών επιτρέπει στις Οροφές Ceir να τοποθετηθούν και σε εξωτερικούς χώρους.