Προϊόντα / Υπηρεσίες

Follow us on Facebook

Ανθυγρά διαχωριστικά WC HPL

Ανθυγρά διαχωριστικά WC HPL

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό χώρων υγιεινής και που χαρακτηρίζονται απο την ταχύτητα κατασκευής, την πλήρη ανθυγρότητα, την υψηλή τους αντοχή και την σύγχρονη αισθητική τους.