Προϊόντα / Υπηρεσίες

Follow us on Facebook

 

Σύστημα Κινητών Χωρισμάτων J'B PARTEX

 

Τα συστήματα κινητών χωρισμάτων JB Partex είναι η επιλογή 'κύρους' καθώς πρόκειται για ένα πολύ όμορφο σύστημα με ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή και πάρα πολλές σχεδιαστικές δυνατότητες.

Μερικά απο τα χαρακτηριστικά του είναι οι σκοτίες οροφής και δαπέδου, η συναρμογή των κατακόρυφων στοιχείων με δημιουργία σκοτίας, καμπυλωμένες ή ορθογώνιες γωνιακές διατομές καθώς και η δυνατότητα παράδοσης ειδικών κατασκευών.

Ο Μελετητής μπορεί να σχεδιάσει ελεύθερα καθώς με το σύστημα JB Partex σχεδόν κάθε απαίτηση είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί, δίνοντας έτσι έμφαση στον χαρακτήρα του χώρου.

Όλες οι μορφές των στοιχείων είναι δυνατές, οι χρωματικές επιλογές τόσο των διατομών όσο και των πανέλων είναι πάρα πολλές ενώ οι τεχνικές του προδιαγραφές καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις.