Προϊόντα / Υπηρεσίες

Follow us on Facebook

BERKVENS Berkopal

Η πόρτα κατασκευάζεται από πλαίσιο ξηραμένης Ευρωπαϊκής λευκής ξυλείας, διαστάσεων 33 x 37mm. Στο πλαίσιο εισέρχεται πυρήνας από συμπαγή μοριοσανίδα, διάτρητη μοριοσανίδα ανάλογα τις απαιτήσεις. Επίσης στα δύο πλαίσια της πόρτας, καθ' ύψος, τοποθετείται φιλέτο MERANTI 7mm Χ 40mm το οποίο καλύπτεται από την φορμάικα στο πάχος του (8mm). Επί των δύο πλευρών του φύλλου πόρτας επικολλούνται φύλλα από συσσωματωμένες ίνες ξύλου (HDF) πάχους 3,2mm και μάζας όγκου ± 1.000 kg/m. Η εξωτερική επιφάνεια του θυρόφυλλου είναι με επένδυση φορμάϊκας. Σε όλους τους τύπους υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής φεγγίτη από απλό, αμμοβολημένο η securit τζάμι σε διάφορα σχήματα και μεγέθη.