Προϊόντα / Υπηρεσίες

Follow us on Facebook

Χειρουργείων

Χειρουργείων

Πόρτες υψηλών προδιαγραφών για χώρους χειρουργείων. Οι αυτόματες πόρτες αυτές κλείνοντας ερμητικά καλύπτουν τις υψηλότερες απαιτήσεις υγιεινής για κλινικά καθαρούς χώρους. Είναι ειδικά κατασκευασμένες για χώρους όπως χειρουργεία, μονάδες εντατικής θεραπείας κλπ.