Προϊόντα / Υπηρεσίες

Follow us on Facebook

ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30-60-90-120 λεπτών

 

Πόρτες πυρασφάλειας

Univer

Μεταλλική πόρτα πυρασφάλειας, πλήρως γαλβανισμένη και βαμμένη σε χρώματα RAL, πλαίσιο 4-πλευρών τη καθιστά αντιστρέψιμη πόρτα για δεξί ή αριστερό άνοιγμα. Πιστοποιημένη και εγκεκριμένη στις ακόλουθες κατηγορίες για προσάρτιση με τη χρήση κλιπ ή βίδες φραγής:

 

REI 60 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα

REI 120 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα

EI2 30 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1634-1, μονόφυλλη πόρτα

EI2 60 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1634-1, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα

EI2 90 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1634-1, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα

 

Proget

Μεταλλική πόρτα πυρασφάλειας, πλήρως γαλβανισμένη και βαμμένη σε χρώματα RAL, αρκετά δυνατό πλαίσιο το οποίο είναι ιδανικό για πόρτες μεγάλου μεγέθους ή για εγκατάσταση σε ασθενέστερους τοίχους. Πιστοποιημένη και εγκεκριμένη για τις ακόλουθες κατηγορίες, για εφαρμογή σε τοιχοποιία και γυψοσανίδα και προσάρτιση με κλιπ - βίδες φραγής - υποπλαίσια:

 

REI 120 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα

EI2 60 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1634-1, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα

EI2 90 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1634-1, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα

EI2 120 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1634-1, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα