Προϊόντα / Υπηρεσίες

Follow us on Facebook

Ξύλινες επενδύσεις Όψεων FUNDERMAX

 

Επενδύσεις εξωτερικών όψεων FUNDERMAX που κατασκευάζονται από HPL υψηλής συμπίεσης. Φύλλα αποτελούμενα από στρώσεις ινώδους κυτταρίνης (συνήθως χαρτί) εμποτισμένα με θερμοσκληρόμενες ρητίνες επικολλημένα κάτω από διεργασίες υψηλής πίεσης.

 

Συντήρηση: Λόγω της μη διάβρωσης και οξείδωσης του HPL δε χρειάζεται επιπλέον προστασία ή συντήρηση της επιφάνειας.

 

Πυραντοχή: Τα πανέλα δύσκολα αναφλέγονται και έχουν χαμηλή εκπομπή σε φλόγα και καπνό. Έτσι παρατείνεται ο χώρος εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς.