Προϊόντα / Υπηρεσίες

Follow us on Facebook

 02

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014:

Ολοκλήρωση προμήθειας ξύλινης επένδυσης όψης Cladex Max στα πλαίσια της ανακατασκευής του παλαιού Δημαρχείου Δράμας.

(σχετικές φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί στο μενού Έργων στην υποκατηγορία Ξυλ.επενδύσεις εξωτερικών χώρων)