Προϊόντα / Υπηρεσίες

Follow us on Facebook

 

03 1

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 :

Ολοκλήρωση προμήθειας και τοποθέτησης χωρισμάτων υγιεινής στο πρότυπο βιοκλιματικό σχολικό συγκρότημα δημοτικου νηπιαγωγείου, στη ΖΕΠ Κοζάνης

(έχουν αναρτηθεί σχετικές φωτογραφίες στο μενού Έργα)