Προϊόντα / Υπηρεσίες

Follow us on Facebook

cover

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 :

Ολοκλήρωση διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων με ξυλοεπενδύσεις τοίχων, δαπέδου και κατασκευή επίπλων (γκισε reception, ερμάρια) σε βιομηχανία τροφίμων στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου.


(έχουν αναρτηθεί σχετικές φωτογραφίες στην κατηγορία Έργα)