Προϊόντα / Υπηρεσίες

Follow us on Facebook

lambri-logoLG.jpg

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 :

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων ακουστικών επενδύσεων Lambri στο Γυμνάσιο Χρυσούπολης στην Καβάλα.

(αναμένονται σχετικές φωτογραφίες)